SIA „Zvejnieku saimniecība IRBE” dibināta un reģistrēta 1996. gadā. Līdz 1998. gadam „Zvejnieku saimniecība IRBE” nodarbojās tikai ar piekrastes rūpniecisko zveju Kolkas pagasta Saunagā, Irbes jūras šauruma piekrastē – reņģu zveju ar stāvvadiem. Pirmajā stāvvadu zvejas sezonā tika uzsākta zveja ar vienu stāvvadu, bet katrā nākošajā sezonā reņģu zvejas stāvvadu skaits tika pakāpeniski palielināts – tika izgatavoti pilnīgi jauni stāvvadi un iegādātas vairākas laivas stāvvadu apkalpošanai.

 

Patreiz SIA „Zvejnieku saimniecība IRBE” īpašumā ir četri reņģu zvejas stāvvadi un vairākas laivas, kuras tiek izmantotas tikai stāvvadu apkalpošanai, un katru gadu, reņģu zvejas ar stāvvadiem sezonas laikā, ar tiem tiek zvejotas stāvvadu reņģes. Bet, sakarā ar to, ka reņģu zvejai ar stāvvadiem ir sezonāls raksturs – zveja notiek aprīļa, maija un jūnija mēnešos, 1998. gadā tika pieņemts lēmums uzsākt rūpniecisko zveju Rīgas jūras līcī aiz piekrastes joslas, kas ļautu nodarboties ar zveju visa gada garumā, un iegādāts pirmais zvejas kuģis. Tika iegūta licence rūpnieciskajai zvejai aiz piekrastes joslas un nozvejas limits reņģu un brētliņu nozvejai Rīgas jūras līcī 50 tonnu apmērā. Patreiz SIA „Zvejnieku saimniecība IRBE” īpašumā ir 8 zvejas kuģi, kuri bāzējas Rojas ostā un zvejo reņģes un brētliņas Rīgas jūras līcī. Kopējais limitu apjoms sasniedz apmēram 4000 tonnas, kas ierindo SIA „Zvejnieku saimniecība IRBE” vadošajā pozīcijā starp zvejniecības uzņēmumiem gan pēc limita apjoma , gan faktiski nozvejoto reņģu un brētliņu daudzuma, kuri nodarbojas ar rūpniecisko zveju Rīgas jūras līča ūdeņos.

 

Sakarā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā, radās iespēja piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus gan zvejas flotes modernizācijai, gan paša uzņēmuma tālākai attīstībai. 2004. gada beigās tika parakstīts līgums ar Lauku Atbalsta Dienestu, kas administrē Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu sadali, Ziemeļkurzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi par Eiropas Savienības līdzekļu piesaisti SIA „Zvejnieku saimniecība IRBE” izstrādātajam projektam „Zivju šķirotava un atvēsinātava” Rojas ostā. 2005.gada septembrī objekts „Zivju šķirotava un atvēsinātava” tiek nodots ekspluatācijā. Tas izvirza uzņēmumu pavisam jaunā kvalitātē – uzņēmuma klientiem tiek piedāvātas sašķirotas un atvēsinātas reņģes un brētliņas, zvejas kuģu un zivju šķirotavas vajadzībām tiek ražots ledus, tiek nodrošināts zivju taras apmaiņas serviss.

2007. gada 31.janvārī tika nodota ekspluatācijā svaigo zivju ātrsaldētava (saldēšanas jauda 80 tn/diennaktī) un saldēto zivju uzglabāšanas kameras (uzglabāšanas kapacitāte 750 tonnas). Šie projekti arī tika realizēti ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu.
Pateicoties šiem, augstāk minētajiem realizētajiem projektiem, SIA „Zvejnieku saimniecība IRBE” var piedāvāt saviem esošajiem un potenciālajiem partneriem sekojošus pakalpojumu un produktu veidus:
- zivju šķirošana;
- svaigas, sašķirotas un atvēsinātas zivis (reņģes, brētliņas, salakas);
- dažādu veidu svaigi, atvēsināti reņģu liemeņi un reņģu filejas;
- svaigi, atvēsināti brētliņu liemeņi un filejas;
- zivju saldēšanas pakalpojumu;
- saldētas reņģes, brētliņas, salakas;
- saldēti reņģu un brētliņu liemeņi un filejas.
Varam piedāvāt produktu iepakošanu vakuummaisos, kas labāk saglabā produkta garšas īpašības un pagarina uzglabāšanas termiņu.