A/k siļķu fileja vakuumiepakojumā

A/k siļķu fileja vakuumiepakojumā